แพกเกจประชุมสัมมนา

มอบหน้าที่ในการจัดเลี้ยงสำหรับงานประชุมทั้งแบบเต็มวันและครึ่งวันให้แก่ เคเทอริ่ง บาย โอ บอง แปง เราพร้อมจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันเพื่อบริการแก่ผู้เข้าประชุมให้ได้รับความสะดวกสบาย และความเพลิดเพลินกับอาหารรรสเลิศ ในราคาที่เหมาะสม