แซนด์วิช

 • แซนด์วิชต้นตำรับ โอ บอง แปง
 • - แซนด์วิช เอบีพีสเต็ก & สวิสชีส
  เนื้อย่าง, สวิสชีส, หัวหอม, พริกดอง, รัสเชี่ยนเดรสซิ่ง, ขนมปังซอฟท์โรล
 • - แซนด์วิชทูน่า & เชดด้าชีส
  ทูน่าสลัดมิกซ์, เชดด้าชีส, มายองเนส, มะเขือเทศ, ผักกาดคอส, ขนมปังฝรั่งเศส
 • - แซนด์วิชไก่แคลิฟอร์เนีย
  ไก่อบพริกไทย, สวิสชีส, เบอร์เนสซอส, มะเขือเทศ, ผักกาดคอส, ขนมปังมัลติเกรน (ธัญพืช)
 • - แซนด์วิชไก่อาริโซน่า
  ไก่อบพริกไทย, เชดด้าชีส, ชิลลี่ดิจองมัสตาร์ด, มะเขือเทศ, ผักกาดคอส, พริกดอง, ขนมปังโฮลวีต (แป้งข้าวสาลี)
 • - แซนด์วิชไก่มอซซาเรลล่าเพสโต้
  ไก่อบพริกไทย, มอซซาเรลล่าชีส, มะเขือเทศ, ผักกาดคอส, ซอสเพสโต้, ขนมปังฟอคคาเชีย
 • - แซนด์วิชมอซซาเรลล่าเพสโต้
  มอซซาเรลล่าชีส, มะเขือเทศ, ผักกาดคอส, ซอสเพสโต้, ขนมปังฟอคคาเชีย
 • - สโมคแซลมอนเบเกิล
  แซลมอนรมควัน, เคเปอร์, มายองเนส, ผักกาดคอส, หัวหอม, เพลนเบเกิล
 • - แซลมอน วาซาบิ เบเกิล
  แซลมอนรมควัน, ครีมชีส, วาซาบิ, มายองเนส, แตงกวา, ผักชีลาว, เบเกิล, หัวหอม
 • - เบคแซลมอน และ ดิลครีมชีส แซนด์วิช
  เบคแซลมอน, ครีมชีส มิกซ์, ผักกาดคอส, ผักชีลาว, มะเขือเทศ, บนขนมปังโฮลวีต
 • - ชิคเก้น ซีซ่าร์ แร็พ
  ไก่อบพริกไทย, พาร์เมซานชีส, ผักกาดคอส, น้ำสลัดซีซ่าร์, แป้งทอร์ทิยา


 • คลับแซนด์วิช
 • - คลับแซนด์วิชไก่รมควัน
  ไก่รมควัน, เบคอน, เชดด้าชีส, มะเขือเทศ, ผักกาดคอส, ซอสเบอร์เนส, ขนมปังมัลติเกรน (ธัญพืช)
 • - คลับแซนด์วิชแฮมรมควัน
  แฮมรมควัน, เบคอน, เชดด้าชีส, มะเขือเทศ, ผักกาดคอส, รัสเซี่ยนเดรสซิ่ง, มายองเนส, ขนมปังโฮลวีต (แป้งข้าวสาลี)
 • - คลับแซนด์วิชเนื้อย่าง
  เนื้อย่าง, เบคอน, เชดด้าชีส, มะเขือเทศ, ผักกาดคอส, รัสเซี่ยนเดรสซิ่ง, ดิจองมัสตาร์ด, ขนมปังโฮลวีต (แป้งข้าวสาลี)
 • - คลับแซนด์วิชทูน่า
  ทูน่าสลัดมิกซ์, เบคอน, เชดด้าชีส, มะเขือเทศ, ผักกาดคอส, ผักชีลาว, มายองเนส, ขนมปังมัลติเกรน (ธัญพืช)