Paradise Park

G Fl. Paradise Park, Srinakarin Rd.